Description

Vücudun, bazı madde veya hava şartlarından etkilenmesi yahut piskolojik etkenler sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Önce, alerjiye neden olan etkenleri bulmak gerekir. Alerjinin belirtileri de; şahsa göre değişir. Kiminde kaşıntı, kiminde kurdeşen, kiminde astım görülür. Hasta, eğer bazı maddelerle temasından dolayı alerji oluyorsa, o maddenin uzaklaştırılması ile mesele kendiliğinden çözümlenmiş olur.

Causes

ClinicalTrials

Complications

Appointment

Diagnosis

Experience

Research

RiskFactors

Speciality

Symptoms

SymptomsAndCauses

Treatment